Amdanom Ni

Trefnir yr Eisteddfod gan bwyllgor gwirfoddol sy`n elwa o frwdfrydedd ac arbenigedd ystod eang o athrawon, cerddorion, caredigion llenyddiaeth a chelf, rhieni a phobl ifainc. Nid pawb ohonom sydd ag arbenigedd wrth gwrs – mae diddordeb ac ychydig o amser sbâr yn fwy na digon!

Ma`r pwyllgor yn cyfarfod yn anffurfiol tua phedair gwaith y flwyddyn, gydag is-bwyllgorau`n cyfarfod i drafod materion arbennig. Rydym bob amser yn hapus iawn i groesawu aelodau newydd. Os nad ydych yn hoff o bwyllgora, croeso i chi hefyd helpu mewn ffyrdd eraill – i baratoi`r Eisteddfod neu ar y diwrnod ei hun!

Os hoffech holi ynglyn â helpu trefnu`r Eisteddfod, ffoniwch Rosemary Williams ar 01873 811814 neu Mavis Griffiths 01873 852689.