Ymweld

Cyngerdd Mawreddog 17 Mehefin 2017

Rhagbrofion o 11.00 y bore yng Nghapel y Methodistiaid, Castle Street, Y Fenni

Cystadlaethau terfynol a Chyngerdd Mawreddog
o 7.00 – 10.30 yr hwyr yn Theatr Bwrdeistref Y Fenni

o Perfformwyr ifanc gorau: Côr ieuenctid a pherfformiadau gorau eisteddfod y bobl ifanc
o Unawd lleisiol dan 25
o Unawd offerynnol
o Cȏr

Egwyl